loader image
Toggle Menu

Subsidie sportverenigingen

Subsidie sportverenigingen

Sportverlichting.com helpt sportverenigingen subsidie aan te vragen voor de financiering van energiezuinige ledverlichting op sportvelden.
Sportverlichting screenshot 8

Duurzame ledverlichting voor sportvelden

Op een flink aantal sportvelden in Nederland wordt nog steeds gebruik gemaakt van traditionele gasontladingslampen. Je bent wellicht niet anders gewend. Die gasontladingslampen zijn echter grote energievreters die ook nog eens weinig flexibiliteit bieden. Steeds meer sportverenigingen kiezen er daarom voor om deze ouderwetse lampen te laten vervangen door ledverlichting. Ledlampen zijn namelijk veel energiezuiniger! Ledverlichting biedt meer licht voor minder watt, heeft een aanzienlijk langere levensduur en bevat geen schadelijke stoffen. Maar liefst 90 procent van de materialen in een ledlamp kan hergebruikt worden. Daarbij zijn ledlampen beter regelbaar, waardoor ze optimaal kunnen worden afgesteld op de lichtbehoeften. En in tegenstelling tot gasontladingslampen hebben ze geen tijd nodig om op te warmen en af te koelen. Kortom, de ideale oplossing voor elk sportterrein! Het spreekt voor zich dat de installatie van ledverlichting wel een investering vereist. Afhankelijk van het aantal benodigde lampen op een sportveld, kan dat bedrag soms al vrij snel oplopen. Gelukkig kun je als sportvereniging subsidie aanvragen voor dit soort investeringen.

Welke subsidies voor sportverenigingen zijn er?

Zoals je waarschijnlijk wel weet wil de overheid het gebruik van duurzame en energiebesparende oplossingen zoveel mogelijk stimuleren. Er zijn daarom voor zowel particulieren als bedrijven allerlei subsidieregelingen in het leven geroepen, welke het aantrekkelijker maken om een duurzame investering te doen. Ook sportverenigingen kunnen gebruik maken van subsidies. De BOSA-regeling (Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties) financiert 20 procent van de bouw- en/of onderhoudskosten voor sportaccommodaties. Wanneer het gaat om een duurzame investering, zoals ledverlichting voor een sportveld, kun je zelfs tot 30 procent subsidie aanvragen. Er wordt elk jaar een bedrag voor de BOSA-regeling beschikbaar gesteld, dat op volgorde van ontvangst van de aanvragen wordt verdeeld. Het is dus raadzaam om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen!

Wil je als sportvereniging subsidie aanvragen voor nieuwe verlichting?

Zorg ervoor dat alles goed geregeld is en laat ons je helpen bij het voorbereiden en indienen van de subsidieaanvraag!

Komt mijn sportvereniging in aanmerking?

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen wanneer je als sportvereniging subsidie van de BOSA-regeling wilt ontvangen. Ten eerste moet jouw sportvereniging in het Handelsregister staan ingeschreven als sportorganisatie; de SBI-code begint dan met 93.1 (beroepssporten zijn uitgezonderd!). Daarnaast dient je sportvereniging aangesloten te zijn bij het NOC*NSF. De subsidieaanvraag moet minimaal €5.000 bedragen. Tot slot: wanneer het om project gaat dat in samenwerking met de gemeente wordt uitgevoerd, mag er niet al door de gemeente gebruik worden gemaakt van de SPUK-regeling. Voldoet jouw sportvereniging aan deze voorwaarden? Dan helpen wij je graag om de subsidieaanvraag voor te bereiden en in te dienen. Dit doen wij geheel kosteloos!

Besparing led

FAQ

1
Kan ik werkzaamheden en materialen uit 2018 indienen voor deze regeling?

Alle activiteiten, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of de aankoop van sportmaterialen, mogen pas na 1 januari 2019 starten om in aanmerking te komen voor de regeling. Hetzelfde geldt voor de factuur.

2
Waaraan moet een sportclub voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1 zijn sportorganisaties, met uitzondering van beroepssporten.

3
Wat te doen bij een gezamenlijk project van een gemeente en een sportvereniging?

Investeringen die de gemeente doet kunnen zij in aanmerking laten komen voor de Specifieke Uitkering Sport, ook wel SPUK-regeling genoemd. Wanneer de gemeente gebruikt maakt van de SPUK-regeling kan de vereniging geen aanspraak maken op de BOSA-regeling voor hetzelfde project.

4
Mogen in een aanvraag zowel kosten vooraf als achteraf worden ingediend?

Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is ervoor gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten om ofwel voor aanvang, ofwel na afloop van de activiteiten subsidie aan te vragen.

5
Kan er ook op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd?

Een leasecontract wordt gezien als een ‘gewone factuur’. De activiteiten moeten voor de waarde van het contract ten goede komen aan de amateursport.

6
Mag een intermediair ook de aanvraag namens een sportclub doen?

Ja, een intermediair mag ook de aanvraag indienen. Sportverlichting.com kan voor u de subsidie aanvragen middels ons machtigingsformulier.

https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2019/11/logo-new.png
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2022/11/footer-normec.jpg
Adres
Sportverlichting.com BV
Arnhemstraat 17
7418 CL Deventer
Socials
Official partner Keuken Kampioen Divisie
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2023/08/Logo-strook-keukenkampioen-e1691749968448.png

Sportverlichting