loader image
Toggle Menu

BOSA subsidie aanvragen? Sportverlichting.com helpt je om alles te regelen

Sportverlichting.com helpt sportclubs en –verenigingen bij de aanvraag van de BOSA subsidie. Met deze subsidieregeling kan de installatie van ledverlichting gefinancierd worden.
Sportverlichting screenshot 8

Wat is de BOSA subsidie regeling?

Sportclubs en -verenigingen kunnen gebruik maken van de regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’, oftewel de BOSA-regeling. Deze subsidieert 20% van de bouw- en/of onderhoudskosten voor sportaccommodaties. Bij een duurzame investering, zoals voor led verlichting, kan er zelfs 40% subsidie worden aangevraagd. De aanvraag voor BOSA subsidie dient minimaal €2.500 te zijn.

Wanneer kom je in aanmerking?

Om te beginnen moet de sportorganisatie bij het NOC*NSF zijn aangesloten en ingeschreven staan in het Handelsregister als een vereniging. Beroepssporten kunnen geen aanspraak maken op BOSA subsidie. Verder is het belangrijk dat er niet al door de gemeente gebruik wordt gemaakt van de SPUK-regeling voor hetzelfde project.

Hulp nodig bij het aanvragen van BOSA subsidie?

Sportverlichting.com biedt kosteloos hulp aan sportorganisaties bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag voor BOSA subsidie. Zo weet je zeker dat alles goed geregeld wordt!

Wanneer BOSA subsidie aanvragen?

Voor het jaar 2024 is er een bedrag van €97,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de BOSA-regeling. Dit bedrag wordt op volgorde van ontvangst verdeeld onder de complete aanvragen. Het is dus raadzaam om de subsidieaanvraag tijdig in te dienen. Hou er wel rekening mee dat de BOSA-subsidie alleen vooraf kan worden aangevraagd als het te verkrijgen subsidiebedrag hoger is dan €25.000. Is dat niet het geval, dan kan de subsidie pas na realisatie van het project worden aangevraagd. Op de website van de Rijksoverheid is te zien wat het huidige beschikbare budget is.

Slim combineren

Heb je naast led-verlichting nog andere plannen voor jullie sportaccommodatie, zoals baanrenovatie of verbouwingen? Dan kunnen wij deze offertes of facturen bundelen met onze subsidieaanvraag en het complete bedrag zo snel mogelijk voor jullie indienen.

Overige subsidies

Naast de BOSA subsidie zijn er nog andere regionale sportspecifieke subsidies. Sportverlichting.com is gespecialiseerd in het in kaart brengen van deze mogelijkheden en het ondersteunen bij het aanvragen van de subsidies.

https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2023/04/Sportverlichting.com-AAA-LUX-armatuur-montage-640x640.jpeg

Video BOSA subsidie voor sportclubs

FAQ

1
Kan ik werkzaamheden en materialen uit het voorgaande jaar indienen voor deze regeling?

Alle activiteiten, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of de aankoop van sportmaterialen, mogen maximaal 12 maanden oud zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. Hetzelfde geldt voor de factuur.

2
Waaraan moet een sportclub voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1 zijn sportorganisaties, met uitzondering van beroepssporten.

3
Wat te doen bij een gezamenlijk project van een gemeente en een sportvereniging?

Investeringen die de gemeente doet kunnen zij in aanmerking laten komen voor de Specifieke Uitkering Sport, ook wel SPUK-regeling genoemd. Wanneer de gemeente gebruikt maakt van de SPUK-regeling kan de vereniging geen aanspraak maken op de BOSA-regeling voor hetzelfde project.

4
Mogen in een aanvraag zowel kosten vooraf als achteraf worden ingediend?

Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is ervoor gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten om ofwel voor aanvang, ofwel na afloop van de activiteiten subsidie aan te vragen.

5
Kan er ook op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd?

Een leasecontract wordt gezien als een ‘gewone factuur’. De activiteiten moeten voor de waarde van het contract ten goede komen aan de amateursport.

6
Mag een intermediair ook de aanvraag namens een sportclub doen?

Ja, een intermediair mag ook de aanvraag indienen. Sportverlichting.com kan voor u de subsidie aanvragen middels ons machtigingsformulier.

https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2019/11/logo-new.png
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2022/11/footer-normec.jpg
Adres
Sportverlichting.com BV
Arnhemstraat 17
7418 CL Deventer
Socials
Official partner Keuken Kampioen Divisie
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2023/08/Logo-strook-keukenkampioen-e1691749968448.png

Sportverlichting