loader image
Toggle Menu

Subsidie led verlichting

Subsidie led verlichting

Stap je als sportvereniging over op duurzame verlichting, dan maak je aanspraak op subsidie. De overstap op led verlichting is een duurzame investering, de subsidie voor ledverlichting kan hierdoor oplopen tot 30 procent van de totale investering. Voor eventuele werkzaamheden die nodig zijn om de overstap mogelijk te maken, kun je als sportclub maximaal 20 procent van de kosten terugvragen. Wij helpen je graag met het in kaart brengen van de kosten, het verzamelen van het papierwerk en bij de subsidieaanvraag. We brengen op basis van een inventarisatie een advies uit dat inzage geeft in kosten, gebruik, verbruik, terugverdientijd, investeringen en subsidiemogelijkheden. Dit advies is vrijblijvend, zonder verdere verplichtingen.
Sportverlichting screenshot 8

De BOSA-regeling

Voor een tegemoetkoming in kosten voor de bouw of onderhoud van sportaccommodaties, kun je een beroep doen op de BOSA-regeling. Hiervoor geldt een minimum subsidiebedrag van vijfduizend euro. Omdat de overstap naar led verlichting wordt gezien als een duurzame investering, kun je tot 30 procent subsidie voor led sportverlichting aanvragen. Hiervoor is in 2020 een bedrag van 80 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid.

Wanneer aanvragen?

Wil je een aanvraag doen voor led verlichting subsidie, dan doe je er verstandig aan om deze zo snel mogelijk in te dienen. Het door de overheid beschikbaar gestelde bedrag wordt op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend. Voor aanvragen met subsidiekosten boven de 25 duizend euro geldt dat de subsidie direct moet worden aangevraagd. Blijven de kosten onder dit bedrag, dan kun je de subsidie voor led verlichting beter achteraf indienen. We helpen je uiteraard om hier een goede inschatting voor te maken, zodat je precies weet hoe en wanneer je de subsidie kunt aanvragen.

Advies en begeleiding bij je subsidieaanvraag

Neem contact met ons op om een plan van aanpak te ontvangen. Deze bestaat uit een offerte voor led verlichting, een business case en een persoonlijk lichtplan voor jouw sportvereniging. We nemen binnen 24 uur contact met je op om de mogelijkheden te bespreken en om een afspraak te plannen voor een eerstelocatiescan.
Andere posten bij ledverlichting subsidie

Kies je voor een duurzame oplossing voor je sportveldverlichting, dan loop je mogelijk ook tegen andere kostenposten aan. Misschien moet eerst het nodige onderhoud worden uitgevoerd om de overstap mogelijk te maken, baanrenovatie of een verbouwing. Ook deze kosten kunnen worden meegenomen in de subsidieaanvraag.

Van offerte naar subsidie

Om een goedkeuring te krijgen op je subsidieaanvraag moet het papierwerk in orde zijn. De geldverstrekker wil een compleet beeld van de investering in jouw sportvereniging. Ook de eventuele verbouwings- en renovatiekosten worden hierin meegenomen. De subsidie wordt toegekend over het complete offertebedrag. Sportverlichting.com kan je helpen bij het voorbereiden van het papierwerk en het in kaart brengen van de kosten voor je subsidieaanvraag.

Afzonderlijke regeling voor gemeenten

Voor gemeenten geldt een afzonderlijke regeling voor de realisatie van duurzame sportverlichting. Zij kunnen rekenen op een compensatieregeling, waarbij tot 152 miljoen euro beschikbaar is voor subsidieregelingen voor sportverenigingen. Gemeenten kunnen een specifieke uitkering aanvragen voor bestedingen in het kader van sport. Eén van de voorwaarden is dat er geen recht is op BTW-aftrek. Sportverlichting.com kan ook gemeenten begeleiden bij de voorbereiding en bij de aanvraag van subsidie voor sportverlichting.

https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2019/11/LED-640x1280.jpeg
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2019/11/Huizer-Hockey-Club-640x1280.jpeg

FAQ

1
Kan ik werkzaamheden en materialen uit 2018 indienen voor deze regeling?

Alle activiteiten, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of de aankoop van sportmaterialen, mogen pas na 1 januari 2019 starten om in aanmerking te komen voor de regeling. Hetzelfde geldt voor de factuur.

2
Waaraan moet een sportclub voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1 zijn sportorganisaties, met uitzondering van beroepssporten.

3
Wat te doen bij een gezamenlijk project van een gemeente en een sportvereniging?

Investeringen die de gemeente doet kunnen zij in aanmerking laten komen voor de Specifieke Uitkering Sport, ook wel SPUK-regeling genoemd. Wanneer de gemeente gebruikt maakt van de SPUK-regeling kan de vereniging geen aanspraak maken op de BOSA-regeling voor hetzelfde project.

4
Mogen in een aanvraag zowel kosten vooraf als achteraf worden ingediend?

Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is ervoor gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten om ofwel voor aanvang, ofwel na afloop van de activiteiten subsidie aan te vragen.

5
Kan er ook op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd?

Een leasecontract wordt gezien als een ‘gewone factuur’. De activiteiten moeten voor de waarde van het contract ten goede komen aan de amateursport.

6
Mag een intermediair ook de aanvraag namens een sportclub doen?

Ja, een intermediair mag ook de aanvraag indienen. Sportverlichting.com kan voor u de subsidie aanvragen middels ons machtigingsformulier.

https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2019/11/logo-new.png
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2022/11/footer-normec.jpg
Adres
Sportverlichting.com BV
Arnhemstraat 17
7418 CL Deventer
Socials
Official partner Keuken Kampioen Divisie
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2023/08/Logo-strook-keukenkampioen-e1691749968448.png

Sportverlichting