Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Sportverlichting.com kan u ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Ook kunnen wij kosteloos het proces voor u uit handen nemen indien gewenst.

Wilt u investeren in uw sportaccommodatie? Dan kan er vanaf dit jaar aanspraak worden gemaakt op de regeling “Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”, ook wel BOSA-regeling genoemd. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Is de investering duurzaam, zoals led-verlichting, dan kan er 35% subsidie aangevraagd worden. Voor 2019 is er € 80 miljoen beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Daarnaast is er een drempel welke bepaald of de subsidie vooraf of achteraf aangevraagd kan worden. Is het te verkrijgen subsidiebedrag onder de € 25.000, dan kan de subsidie pas achteraf aangevraagd worden nadat het project gerealiseerd is. Is het subsidiebedrag boven de € 25.000, dan kan de subsidie direct en vooraf aangevraagd worden.

Omdat wij denken dat er veel aanvragen worden ingediend zijn wij er voorstander van om zoveel mogelijk subsidies veilig te stellen. Wanneer u overstapt op onze led-verlichting, dan verzorgen wij kosteloos het subsidietraject. Heeft u nog andere plannen voor uw sportaccommodatie zoals baanrenovatie of verbouwingen? Dan kunnen wij deze offertes bundelen met onze subsidieaanvraag en het complete bedrag op zo snel mogelijk voor u indienen.

Vraag vandaag nog een offerte aan voor led-verlichting. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een compleet uitgewerkt plan voor uw club: offerte, besparingscase en lichtplan. Met deze offerte kunnen we dan zo snel mogelijk de subsidie veiligstellen.

Stand subsidieaanvragen per 05-11-2019
Beschikbare subsidie: ongeveer € 17 miljoen.

Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro.


Let op: wijzigingen per 1 januari 2020:

> Vanaf volgend jaar wordt de landelijke subsidie 20+10%. In totaal is er dus maximaal 30% BOSA-subsidie te halen. Dit jaar is dus de laatste kans op 35%.
> Indien de subsidie vooraf wordt aangevraagd, dient dit een getekende offerte/contract te zijn. Nu kan het nog met een offerte/kostenindicatie.
> Na toekenning subsidie moet er binnen 9 maanden worden gestart met de werkzaamheden. In de regeling van dit jaar mag je er zelfs drie jaar over doen.
> Het voorschot is maximaal 80% van de offerte. De resterende 20% na afloop activiteiten. Nu is het voorschot nog 100%.

Wat zijn de meest gestelde vragen omtrent deze regeling?

Kan ik werkzaamheden en materialen uit 2018 indienen voor deze regeling?
Alle activiteiten, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of de aankoop van sportmaterialen, mogen pas na 1 januari 2019 starten om in aanmerking te komen voor de regeling. Hetzelfde geldt voor de factuur.

Waaraan moet een sportclub voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?
Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1 zijn sportorganisaties, met uitzondering van beroepssporten.

Waaraan moet een offerte of factuur voldoen?
In dit document staan alle eisen waaraan een offerte of factuur moet voldoen bij een subsidieaanvraag: Eisen aan offertes en facturen

Wat te doen bij een gezamenlijk project van een gemeente en een sportvereniging?
Investeringen die de gemeente doet kunnen zij in aanmerking laten komen voor de Specifieke Uitkering Sport, ook wel SPUK-regeling genoemd. Wanneer de gemeente gebruikt maakt van de SPUK-regeling kan de vereniging geen aanspraak maken op de BOSA-regeling voor hetzelfde project.

Mogen in een aanvraag zowel kosten vooraf als achteraf worden ingediend?
Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Voor subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is ervoor gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten om ofwel voor aanvang, ofwel na afloop van de activiteiten subsidie aan te vragen.

Kan er ook op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd?
Een leasecontract wordt gezien als een ‘gewone factuur’. De activiteiten moeten voor de waarde van het contract ten goede komen aan de amateursport.

Mag een intermediair ook de aanvraag namens een sportclub doen?
Ja, een intermediair mag ook de aanvraag indienen. Sportverlichting.com kan voor u de subsidie aanvragen middels ons machtigingsformulier.

Wilt u alle informatie omtrent deze regeling nalezen? Hierbij de officiële publicatie van de Staatscourant: Publicatie BOSA-regeling

Heeft u vragen over deze nieuwe subsidieregeling? Neem dan gerust contact met ons op.