loader image
Toggle Menu

nieuws2 juni 2020by SportverlichtingLichthinder wetgeving

https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2020/06/law-sportverlichting.jpg

Wanneer je eigenaar of beheerder bent van een sportvereniging met eigen sportveld(en), dan zul je je ongetwijfeld ook bezighouden met de verlichting van het terrein. Daarbij is het van essentieel belang om de lichthinder wetgeving in acht te nemen. Hieronder leggen we kort uit wat je hierover moet weten.

Wat is lichthinder?

Wanneer we spreken over lichthinder, dan hebben we het over de overlast die veroorzaakt wordt door kunstlicht. De potentiële overlast die kunstmatige sportveld verlichting kan veroorzaken, beperkt zich niet alleen tot verblinding of verstoring door de lichtbron zelf; ook het feit dat de nachtelijke duisternis verminderd wordt, kan als een vorm van lichthinder beschouwd worden.

Met welke lichthinder wetgeving moet ik rekening houden?

De negatieve consequenties van lichthinder worden onderverdeeld in vier categorieën: hinder voor de mens, hinder langs wegen, verstoring van de natuur en horizonvervuiling. In Nederland heeft de Rijksoverheid vooralsnog alleen specifieke rijksregels voor de verlichting van kassen. Wel zijn er in het Activiteitenbesluit een aantal regels opgenomen betreffende lichthinder door kunstlicht afkomstig van sportvelden. Daarnaast kun je mogelijk te maken krijgen met de Wet Natuurbescherming.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan de voorschriften met betrekking tot wanneer een sportveld verlicht mag worden. De verlichting moet uitgeschakeld zijn:

  • Tussen 11 uur ’s avonds en 7 uur ‘s ochtends;
  • Op de tijden dat er geen sport wordt beoefend;
  • Op de tijden dat er geen onderhoud wordt uitgevoerd.

Deze tijden zijn uitputtend geregeld, wat wil zeggen dat het niet mogelijk is om maatwerk voorschriften op te stellen.

Wet Natuurbescherming

Verwacht men dat het kunstlicht dat van een sportveld afkomstig is aanzienlijke negatieve effecten heeft op natuurgebieden, planten- en diersoorten? Dan kan het zijn dat je op basis van de Wet Natuurbescherming een vergunning nodig hebt. In die vergunning worden dan voorschriften opgenomen om verstoring van de natuur door kunstmatige verlichting te minimaliseren.

Meer weten over de lichthinder wetgeving in Nederland?

Heb je behoefte aan meer informatie met betrekking tot de lichthinder wetgeving in Nederland? Of wil je weten hoe onze oplossingen kunnen bijdragen aan het reduceren van strooilicht en lichthinder? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2019/11/logo-new.png
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2022/11/footer-normec.jpg
Adres
Sportverlichting.com BV
Arnhemstraat 17
7418 CL Deventer
Socials
Official partner Keuken Kampioen Divisie
https://sportverlichting.com/wp-content/uploads/2023/08/Logo-strook-keukenkampioen-e1691749968448.png

Sportverlichting